AXUDAS DEPUTACIÓN DA CORUÑA - ANO 2023

CONVOCATORIA: FO027A/2023
Nº EXPEDIENTE: 2023000016426
DENOMINACIÓN DO PROXECTO: COMERCIALIZACIÓN DOS PRODUCTOS PESQUEIROS NA LONXA DE RIVEIRA.
ENTIDADE BENEFICIARIA: COFRADIA DE PESCADORES “SAN PEDRO” DE RIVEIRA.
IMPORTE DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 20.000,00 €

Convocatoria de subvencións e axudas públicas, programa de fomento pesqueiro dirixido ás Cofradías de Pescadores e Agrupacións de Mariscadoras e Mariscadores da provincia da Coruña para actividades durante o exercicio 2023, publicada no Boletín Oficial da Provincia da Coruña o luns 6 de marzo de 2023 (BOP número 44)