AXUDAS VIXIANCIA E ASISTENCIA TÉCNICA PARA O ANO 2020/2021

PROXECTO: PE209C - 2019F – 011
PROTECCIÓN, XESTIÓN E CONSERVACIÓN DOS RECURSOS MARIÑOS NA COFRADIA DE RIVEIRA (2019/2020)

ENTIDADE BENEFICIARIA: COFRADIA DE PESCADORES
“SAN PEDRO” DE RIVEIRA.
IMPORTE DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 63.470,88 €