MÁQUINA DE LAVADO DE CAIXAS

PROXECTO: PE209G – 2020/35

MÁQUINA DE LAVADO DE CAIXAS

ENTIDADE BENEFICIARIA: COFRADIA DE PESCADORES
“SAN PEDRO” DE RIVEIRA.

IMPORTE DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 236.470,00 €

PROGRAMA OPERATIVO FEMP 2014-2020
Proxecto cofinanciado polo FEMP nun 75% (177.352,50 €)