PROTECCIÓN, XESTIÓN E CONSERVACIÓN DOS RECURSOS MARIÑOS NA COFRADIA DE RIVEIRA ANO 2019-2020

PROXECTO: PE209C - 2019F – 011

PROTECCIÓN, XESTIÓN E CONSERVACIÓN DOS RECURSOS MARIÑOS NA COFRADIA DE RIVEIRA (2019/2020)

ENTIDADE BENEFICIARIA: COFRADIA DE PESCADORES
“SAN PEDRO” DE RIVEIRA.

IMPORTE DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 63.470,88 €

PROGRAMA OPERATIVO FEMP 2014-2020
Proxecto cofinanciado polo FEMP nun 75%