PROTECCIÓN, XESTIÓN E CONSERVACIÓN DOS RECURSOS MARIÑOS NA COFRADIA DE RIVEIRA ANO 2020-2021

PROXECTO: PE209C - 2020F – 035
PROTECCIÓN, XESTIÓN E CONSERVACIÓN DOS RECURSOS MARIÑOS - COFRADIA DE RIVEIRA (2020/2021)

ENTIDADE BENEFICIARIA: COFRADIA DE PESCADORES
“SAN PEDRO” DE RIVEIRA.
IMPORTE DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 64.564,32 €

PROGRAMA OPERATIVO FEMP 2014-2020
Proxecto cofinanciado polo FEMP nun 75%