PROXECTOS COLECTIVOS PARA A VIXIANCIA PESQUEIRA DA COFRADIA

PROXECTO: PE209-2017F-037

PROTECCIÓN E CONSERVACIÓN DOS RECURSOS MARIÑOS COFRADIA DE RIVEIRA

ENTIDADE BENEFICIARIA: COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO" DE RIVEIRA

IMPORTE DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 39.930 €

PROGRAMA OPERATIVO FEMP 2014-2020
Proxecto Cofinanciado polo FEMP nun 75%