TÉCNICO EN CONTABILIDADE

OFERTA DE EMPREGO
POSTO OFERTADO: Técnico en contabilidade.
REQUISITOS: Experiencia en contabilidade contrastada e ter experiencia en Cofradias.
FORMACIÓN: Adecuada para o posto.
LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN: Entregar curriculum vitae en Cofradia de Pescadores de Riveira, ata o día 28 de xuño de 2018, no enderezo Avda. do Malecón, nº 22.

Riveira, 11 de xuño de 2018.
Asdo. Secretaria da Cofradia de Pescadores de Riveira.

teléfonos de contacto: 
981870962
E-mail de contacto: 
info@cofradiariveira.es