Publicado

AXUDAS FREGADORA DE CHAN

ORDE do 23 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2020 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos colectivos de modernización das infraestructuras dos portos pesqueiros, das lonxas e dos lugares de desembarque, para a mellora da eficiencia enerxética, da seguridade e das condicións de traballo, e da calidade dos productos desembarcados da pesca, cofinanciada polo Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP) e tramitada como expediente anticipado de gasto, código de procedemento PE209G. (DOG Num.

AXUDAS PROTECCIÓN, XESTIÓN E CONSERVACIÓN DOS RECURSOS MARIÑOS NA COFRADIA DE RIVEIRA ANO 2020-2021

ORDE do 23 de abril de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e se convocan para o ano 2020, en réxime de concorrencia competitiva, axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), que contribúan á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, asi como ao fomento da sensibilización ambiental, código de procedemento PE209C. (DOG Num. 92, mércores 13 de maio de 2020).

AXUDAS PROTECCIÓN, XESTIÓN E CONSERVACIÓN DOS RECURSOS MARIÑOS NA COFRADIA DE RIVEIRA ANO 2019-2020

ORDE do 26 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e se convocan para o ano 2019, en réxime de concorrencia competitiva, axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), que contribúan á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, asi como ao fomento da sensibilización ambiental, código de procedemento PE209C. (DOG Num. 91, martes 14 de maio de 2019).

AXUDAS PROTECCIÓN, XESTIÓN E CONSERVACIÓN DOS RECURSOS MARIÑOS NA COFRADIA DE RIVEIRA ANO 2018-2019

ORDE do 7 de setembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e se convocan para o ano 2018, en réxime de concorrencia competitiva, axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP), que contribúan á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, asi como ao fomento da sensibilización ambiental, código de procedemento PE209C. (DOG Num. 180, xoves 20 de setembro de 2018).

AXUDAS EQUIPAMENTOS DE CLASIFICACIÓN PARA MOLUSCOS BIVALVOS CON BÁSCULAS

ORDE do 17 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2019 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos colectivos,financiados polo FEMP, de modernización dos portos pesqueiros, lonxas e lugares de desembarque, para a mellora da calidade, o incremento do control e a rastrexabilidade dos productos desembarcados, a eficiencia enerxética e a mellora da seguridade e das condicións de traballo, tramitada como expediente anticipado de gasto, código de procedemento PE209D. (DOG Num.

AXUDAS UNIDADE DE XESTIÓN DE PESAXE-BÁSCULA DE PALETS

ORDE do 17 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2019 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos colectivos,financiados polo FEMP, de modernización dos portos pesqueiros, lonxas e lugares de desembarque, para a mellora da calidade, o incremento do control e a rastrexabilidade dos productos desembarcados, a eficiencia enerxética e a mellora da seguridade e das condicións de traballo, tramitada como expediente anticipado de gasto, código de procedemento PE209D. (DOG Num.

Distribuir contenido