AXUDAS PROTECCIÓN, XESTIÓN E CONSERVACIÓN DOS RECURSOS MARIÑOS NA COFRADIA DE RIVEIRA (XULLO 2021-XUÑO 2023)

ORDE do 10 de xuño de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e se convocan para o ano 2021, en réxime de concorrencia competitiva, axudas a proxectos colectivos financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), que contribúan á protección e recuperación da biodiversidade mariñaa través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización ambiental, código procedemento PE209C. (DOG Num. 121 do luns 28 de xuño de 2021)

DENOMINACIÓN: PROTECCIÓN, XESTIÓN E CONSERVACIÓN DOS RECURSOS MARIÑOS NA COFRADIA DE RIVEIRA (XULLO 2021 - XUÑO 2023)

ENTIDADE BENEFICIARIA: COFRADIA DE PESCADORES “SAN PEDRO” DE RIVEIRA.

IMPORTE DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 155.167,33 €

Proxecto financiado polo FEMP (75%): 116.375,50 €
Proxecto financiado pola Comunidade Autonoma ( 25%): 38.791,83 €