OFERTA DE TRABALLO PARA CUBRIR POSTO DE ASISTENCIA TÉCNICA

SE OFRECE UN POSTO DE TRABALLO PARA ASISTENCIA TÉCNICA (BIOLOGO/A) NA COFRADIA DE RIVEIRA.
SERÍA EN PRINCIPIO PARA CUBRIR UNHA BAIXA MÉDICA (TEMPORAL), MÍNIMO 3 MESES.
SE ROGA QUE SE POÑAN EN CONTACTO COA COFRADIA CANTO ANTES POSIBLE. URXE CUBRIR A VACANTE