Publicado

AXUDAS DEPUTACIÓN DA CORUÑA - ANO 2023

CONVOCATORIA: FO027A/2023
Nº EXPEDIENTE: 2023000016426
DENOMINACIÓN DO PROXECTO: COMERCIALIZACIÓN DOS PRODUCTOS PESQUEIROS NA LONXA DE RIVEIRA.
ENTIDADE BENEFICIARIA: COFRADIA DE PESCADORES “SAN PEDRO” DE RIVEIRA.
IMPORTE DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 20.000,00 €

Convocatoria de subvencións e axudas públicas, programa de fomento pesqueiro dirixido ás Cofradías de Pescadores e Agrupacións de Mariscadoras e Mariscadores da provincia da Coruña para actividades durante o exercicio 2023, publicada no Boletín Oficial da Provincia da Coruña o luns 6 de marzo de 2023 (BOP número 44)

AXUDAS PARA CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN 2023 - COFRADIA DE RIVEIRA

Orde do 21 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria do ano 2023 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables, tramitada como anticipado de gasto (código de procedemento PE209B) (DOG núm. 13 do 19/01/2023)

DENOMINACIÓN PROXECTO AXUDAS PARA CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN 2023 – COFRADIA DE RIVEIRA

REXENERACIÓN ZONAS PARA MELLORA PRODUCTIVA 2023 - COFRADIA DE RIVEIRA

Orde do 29 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria do ano 2023 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos de rexeneración que permitan mellorar a pro-ductividade dos bancos marisqueiros con problemas de perda de producción e que contribúan a unha mellora da xestión e conservación sustentables dos recursos mariños, tramitada como anticipado de gasto (código de procedemento PE209H)

DENOMINACIÓN PROXECTO REXENERACIÓN ZONAS PARA MELLORA PRODUCTIVA 2023

EXPEDIENTE PE209H-2023-022

CARRO DE VARADA AUTOMOTOR SEMISUMERXIBLE COFRADIA DE RIVEIRA 2023

O día 13 de xaneiro de 2023 publicase a ORDE do 22 de decembro de 2022, pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2023 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos colectivos de modernización das infraestruturas dos portos pesqueiros, das lonxas ou establecementos autorizados para a primeira venda de productos pesqueiros e dos lugares de desembarque, para a mellora da eficiencia enerxética, da protección do medio ambiente, da seguridade e as condicións de traballo, e da calidade e do control e rastrexabilidade dos productos des

12º CURSO ACTUALIZACIÓN DE EMBARCACIONES DE SUPERVIVENCIA Y BOTES DE RESCATE NO RÁPIDOS

ORDE do 3 de agosto de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e se convocan para o ano 2022, en réxime de concorrencia competitiva, axudas para accións formativas, financiadas polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), que contribúan ao desenvolvemento da formación profesional, das novas competencias profesionais e da formación permanente do sector pesqueiro,(código de procedemento PE610A). DOG Num. 164, martes 30 de agosto de 2022).

DENOMINACIÓN DO PROXECTO: Accións formativas para o sector do mar na Cofradia de Pescadores de Riveira 2023
DATA INICIO: 03/07/2023

11º CURSO FORMACIÓN BÁSICA EN SEGURIDADE

ORDE do 3 de agosto de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e se convocan para o ano 2022, en réxime de concorrencia competitiva, axudas para accións formativas, financiadas polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), que contribúan ao desenvolvemento da formación profesional, das novas competencias profesionais e da formación permanente do sector pesqueiro,(código de procedemento PE610A). DOG Num. 164, martes 30 de agosto de 2022).

DENOMINACIÓN DO PROXECTO: Accións formativas para o sector do mar na Cofradia de Pescadores de Riveira 2023
DATA INICIO: 03/07/2023

10º CURSO ACTUALIZACIÓN OPERADOR RERSTRINGIDO SMSSM

ORDE do 3 de agosto de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e se convocan para o ano 2022, en réxime de concorrencia competitiva, axudas para accións formativas, financiadas polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), que contribúan ao desenvolvemento da formación profesional, das novas competencias profesionais e da formación permanente do sector pesqueiro,(código de procedemento PE610A). DOG Num. 164, martes 30 de agosto de 2022).

DENOMINACIÓN DO PROXECTO: Accións formativas para o sector do mar na Cofradia de Pescadores de Riveira 2023
DATA INICIO: 26/06/2023

9º CURSO OPERADOR RERSTRINGIDO SMSSM

ORDE do 3 de agosto de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e se convocan para o ano 2022, en réxime de concorrencia competitiva, axudas para accións formativas, financiadas polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), que contribúan ao desenvolvemento da formación profesional, das novas competencias profesionais e da formación permanente do sector pesqueiro,(código de procedemento PE610A). DOG Num. 164, martes 30 de agosto de 2022).

DENOMINACIÓN DO PROXECTO: Accións formativas para o sector do mar na Cofradia de Pescadores de Riveira 2023
DATA INICIO: 14/06/2023

8º CURSO ACTUALIZACIÓN FORMACIÓN SANITARIA ESPECÍFICA INICIAL

ORDE do 3 de agosto de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e se convocan para o ano 2022, en réxime de concorrencia competitiva, axudas para accións formativas, financiadas polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), que contribúan ao desenvolvemento da formación profesional, das novas competencias profesionais e da formación permanente do sector pesqueiro,(código de procedemento PE610A). DOG Num. 164, martes 30 de agosto de 2022).

DENOMINACIÓN DO PROXECTO: Accións formativas para o sector do mar na Cofradia de Pescadores de Riveira 2023
DATA INICIO: 10/06/2023

7º CURSO FORMACIÓN SANITARIA ESPECÍFICA INICIAL

ORDE do 3 de agosto de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e se convocan para o ano 2022, en réxime de concorrencia competitiva, axudas para accións formativas, financiadas polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), que contribúan ao desenvolvemento da formación profesional, das novas competencias profesionais e da formación permanente do sector pesqueiro,(código de procedemento PE610A). DOG Num. 164, martes 30 de agosto de 2022).

DENOMINACIÓN DO PROXECTO: Accións formativas para o sector do mar na Cofradia de Pescadores de Riveira 2023
DATA INICIO: 06/06/2023

Distribuir contenido