Publicado

MÁQUINA DE LAVADO DE CAIXAS

PROXECTO: PE209G – 2020/35

MÁQUINA DE LAVADO DE CAIXAS

ENTIDADE BENEFICIARIA: COFRADIA DE PESCADORES
“SAN PEDRO” DE RIVEIRA.

IMPORTE DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 236.470,00 €

PROGRAMA OPERATIVO FEMP 2014-2020
Proxecto cofinanciado polo FEMP nun 75% (177.352,50 €)

PROXECTO DE FREGADORA DE CHAN

PROXECTO: PE209G – 2020/42
FREGADORA DE CHAN

ENTIDADE BENEFICIARIA: COFRADIA DE PESCADORES
“SAN PEDRO” DE RIVEIRA.
IMPORTE DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 15.918,00 €

(PROGRAMA OPERATIVO FEMP 2014-2020
Proxecto cofinanciado polo FEMP nun 75% (11.938,50 €)

PROTECCIÓN, XESTIÓN E CONSERVACIÓN DOS RECURSOS MARIÑOS NA COFRADIA DE RIVEIRA ANO 2020-2021

PROXECTO: PE209C - 2020F – 035
PROTECCIÓN, XESTIÓN E CONSERVACIÓN DOS RECURSOS MARIÑOS - COFRADIA DE RIVEIRA (2020/2021)

ENTIDADE BENEFICIARIA: COFRADIA DE PESCADORES
“SAN PEDRO” DE RIVEIRA.
IMPORTE DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 64.564,32 €

PROGRAMA OPERATIVO FEMP 2014-2020

AXUDAS VIXIANCIA E ASISTENCIA TÉCNICA PARA O ANO 2020/2021

PROXECTO: PE209C - 2019F – 011
PROTECCIÓN, XESTIÓN E CONSERVACIÓN DOS RECURSOS MARIÑOS NA COFRADIA DE RIVEIRA (2019/2020)

ENTIDADE BENEFICIARIA: COFRADIA DE PESCADORES
“SAN PEDRO” DE RIVEIRA.
IMPORTE DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 63.470,88 €

PROTECCIÓN, XESTIÓN E CONSERVACIÓN DOS RECURSOS MARIÑOS NA COFRADIA DE RIVEIRA ANO 2019-2020

PROXECTO: PE209C - 2019F – 011

PROTECCIÓN, XESTIÓN E CONSERVACIÓN DOS RECURSOS MARIÑOS NA COFRADIA DE RIVEIRA (2019/2020)

ENTIDADE BENEFICIARIA: COFRADIA DE PESCADORES
“SAN PEDRO” DE RIVEIRA.

IMPORTE DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 63.470,88 €

PROGRAMA OPERATIVO FEMP 2014-2020
Proxecto cofinanciado polo FEMP nun 75%

Distribuir contenido